Ny labbmiljö

En unik satsning på visualiseringslabb

Visualiseringscenter C planerar att öppna ett visualiseringslabb under 2022. Tanken är att labbet ytterligare ska synliggöra den forskningen som bedrivs på Visualiseringscenter. Här tillgängliggörs mer pågående forskning för besökare på ett interaktivt sett som tidigare inte utforskats. Denna unika läromiljö är tänkt att ta tillvara på nya pedagogiska möjligheter i takt med teknisk utveckling och ger chans att analysera större datamängder

Visualiseringslabbet har sin utgångspunkt i den världsledande forskning inom visualisering som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet.

Nu skalar vi upp i en satsning med systerlab på Universeum och Visualiseringscenter C. Stena visualiseringslabb på Universeum utvecklas med stöd av Sten A Olssons stiftelse för forskning och kommunikation.

På det nya visualiseringslabbet, kommer besökare själva kunna utforska och analysera världen med hjälp av olika data. Här kommer man kunna se det som annars skulle vara dolt för oss och skapa förståelse för skeenden som är för små, för stora, för snabba eller för långsamma för människan att överblicka.

Vetenskaplig visualisering är en enorm möjlighet att göra komplex forskning tillgänglig för alla.